Vegro

Vegro heeft een kleurrijke historie: al decennia lang leveren we verpleeg- en aanverwante artikelen aan zowel professionele organisaties als particuliere klanten. Het begon allemaal in 1985. Simone van Veen, toen werkzaam als wijkziekenverzorgende, liep regelmatig tegen problemen met hulpmiddelen aan. De hulpmiddelen waren er simpelweg niet of ze verkeerden in een slechte staat. Dit moest anders! Samen met Corien de Groot besloot Simone van Veen om Vegro op te richten met als doelstelling: goede en schone hulpmiddelen aanbieden om de kwaliteit van leven te verbeteren. Startend als eenmanszaak trok Simone bij nacht en ontij erop uit om de door haar zelf aangeschafte rolstoelen en bedden bij hulpbehoevende klanten te bezorgen. Haar bevlogen uitspraak ‘’zieke mensen kunnen niet wachten’’ geldt binnen Vegro nog steeds als credo. In de jaren negentig werd Vegro geselecteerd door diverse thuiszorgorganisaties in Zuid-Holland als voorkeursleverancier voor de uitleen van hulpmiddelen aan hun klanten. Hiermee bereikte Simone haar doel: eindelijk werden de hulpmiddelen en verpleegartikelen als serieus en essentieel onderdeel beschouwd in het zorgverleningproces. De groei welke hiermee samenhing leverde in 2000 de derde vennoot op; Rene Kamerbeek kreeg van Corien en Simone de kans om toe te treden en mee te gaan bouwen. Na een jarenlange succesvolle samenwerking kwam de tijd om het stokje over te dragen. René werd door Corien en Simone per 2010 in de gelegenheid gesteld de ‘Vegro- kar’ verder te trekken. Waar staan we nu? Vegro is uitgegroeid tot een bedrijf met een landelijke dekking aan thuiszorgwinkels en uitleenpunten, een webwinkel en meerdere distributiecentra vanuit waar de uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen en hulpmiddelen wordt verzorgd. Middels de regionale invulling van de organisatie, staat de klant altijd centraal bij Vegro.

Ga naar de website