Mtwapa Stichting

De stichting heeft tot doel: Het ondersteunen van gezinnen die financieel niet in staat zijn hun kinderen, casu quo pleegkinderen goed onderwijs te laten volgen in Mtwapa Kenia, zowel materieel als financieel.
Voorts al hetgeen te doen dat verband houdt rechtstreeks of zijdelings daarmee of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Omdat vooral meisjes het eerst van school worden gehaald als er gebrek is aan geld, terwijl zij op latere leeftijd meestal degenen zijn die voor het gezin moeten zorgen, is onze aandacht vooral gericht op meisjes. Van de 22 studenten die wij tot nu toe hebben geholpen met de opleiding, waren er 19 meisjes en 3 jongens.

Als de Mtwapa Stichting voor een leerling gaat zorgen, betaalt zij alle in verband met de studie noodzakelijke kosten voor de Private Primary School, de Private High School en Technisch onderwijs en Universiteit zoals:
Het schoolgeld of college geld
Het uniform
De boeken
Kamerhuur en voeding of boardingskosten
Reisgeld voor bezoek aan of van ouders/verzorgers
Zakgeld €40,- per maand (Technisch onderwijs en universiteit)
Eerstelijns gezondheidzorg*

* In ernstige gevallen ook de ziekenhuisopnames.
Eens per jaar als wij de families en studenten in Kenia bezoeken, organiseren wij een familiedag voor ouders en kinderen en een workshop voor de studenten.

Lopende opleidingen: Overzicht studenten in opleiding, opleidingsinstituten en opleiding 2019:

Pamela – High School
Zainab – Globo Ville Moi University Mombasa – Bachelor Business Management
John – Globo Ville Moi University Mombasa – Bachelor Business Management
Cleopatra – Kenya Coast National Polytechnic – Secretarial
Phelis – Nairobi Airways Institute – Hospitality
Joyce – Technical University Mombasa – Craft Certificate of Business
Jackline – Nesbony Teachers College – Vooropleiding Teachers College
John – Africa Nazerene University Nairobi – Psychology and Criminology
Jamila – Mombasa Airways Traningsinstitute – Management

Met studie gereed:
Dama – Globo Ville Moi University Mombasa – Business Management
Nuru – Regional Center for Tourism Nairobi – Tourism Management
Vanessah – Globo Ville Moi University Mombasa – Catering
Sofia – Mt. Kenya University Mombasa – Development and Social Work
Patrick – Institute Forensic Psychology and Criminology – Forensic Psychology and Criminology
Mercy – Sigalagala Polytechnic – Landmeetkunde
Rina – Globo Ville Moi University Mombasa – Professional Accounting
Michelle – Globo Ville Moi University Mombasa – Professional Accounting
Esther – Globo Ville Moi University Mombasa – ICT
Rehema – High School Mtwapa – geen vervolgopleiding
Nancy – Kenya University Nairobi – Business Management
Dama – Kenya Medical College Embu – Verpleegkunde
Salama – University Nairobi – Bachelor of Commerce, specializing Finance
(graduatie 20 December 2019)